Kurs i grunnleggende IT-sikkerhet

Digital kompetanse og sikker bruk av IT-løsningene er viktigere enn noen gang. Bli med på kurs for å øke bevisstheten rundt og kompetansen innen IT-sikkerhet.

Å ha fokus på IT-sikkerhet i bedriften blir bare viktigere og viktigere. Truslene øker, også mot små og mellomstore bedrifter, som stiller høyere krav til årvåkenhet hos brukerne av IT-løsningene. En viktig del av å sikre bedriftens IT-løsninger er å sørge for god nok opplæring til de ansatte.   

I dette kurset får deltakerne et innblikk i hvilke digitale trusler som finnes, hvorfor det er viktig å være varsom og hvordan man kan jobbe på en måte som ivaretar bedriftens data på en sikker måte. Kurset tar utgangspunkt i NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.  

Kurset kan tilpasses kundens egen IT-løsning, og består av tekst, bilder og video.   

Målgruppe

Dette kurset er tilpasset personer med grunnleggende IT-kunnskaper, som vanligvis jobber med andre fagområder enn IT. Det er derfor lagt vekt på å benytte et språk som alle forstår og eksempler på situasjoner man kan kjenne seg igjen i. Det er ingen krav til forkunnskaper. 

Kurset er stadig under utvikling, slik at appen kan se litt annerledes ut enn på videoen

Pris og gjennomføring

Kurset er tilgjengelig både som et e-læringskurs i Teams og som klasseromsundervisning med instruktør. 

Nettbasert kurs gjennom Teams 

 • Pris pr. bruker kr. 1500,-  
 • Kurset krever Microsoft Teams lisens og kobles mot brukerens Teams konto og gir tilgang i ett år 
 • Kurset består av 15 moduler med spørsmål underveis, og en eksamen med krav til oppnåelse. Dette logges med tidspunkt for bestått  
 • Ledelsen får tilgang til oversikt over hvem som har gjennomgått og bestått  

Gjennomføring med instruktør  

 • Pris pr. bruker kr. 2.000,-  
 • Bedriftsinternt kurs der bedriften selv stiller til rådighet kursrom, PCer og AV presentasjonsutstyr  
 • Minimum 10 personer, maksimum 15 personer pr. Kurs  
 • Varighet tre timer inkludert to pauser à 10 minutter  
 • Klasseromsundervisning der instruktøren går gjennom og forklarer innholdet tilsvarende e-læringskurset i Teams, og det er mulig å stille spørsmål underveis   
 • Inkluderer en slutteksamen med kursbevis ved bestått  

Læringsmål

 • Forståelse for hvorfor IT-sikkerhet er viktig   
 • Kjennskap til ditt ansvar som IT-bruker  
 • Kjennskap til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet   
 • Kjennskap til aktuelle trusler og hvordan man kan sikre seg   
 • Kunne identifisere falske e-poster og svindelforsøk   
 • Være klar over forskjellen mellom bedriftens sikre sone og andre usikrede soner utenfor kontoret  
 • Kunnskap om hvordan sikkerheten kan ivaretas på hjemmekontor   
 • Kjennskap til verktøy for å sikre brukerkontoen mot uautorisert pålogging   
 • Forståelse for sikkerhetsaspektet ved lagring av bedriftens data i skyen   
 • Forstå viktigheten av varslingsrutiner   
 • Forstå betydningen av sikkerhetskopi og gjenoppretting av data   

Agenda

 • Modul 1 – Introduksjon   
 • Modul 2 – Ditt ansvar som IT-bruker  
 • Modul 3 – NSMs grunnprinsipper  
 • Modul 4 – Aktuelle trusler  
 • Modul 5 – Svindel og sosial manipulasjon   
 • Modul 6 – Tilgang etter behov   
 • Modul 7 – Oversikt gir kontroll   
 • Modul 8 – Sikker sone og VPN  
 • Modul 9 – Hjemmekontor   
 • Modul 10– Beskyttende tiltak  
 • Modul 11 – Sikker pålogging   
 • Modul 12 – Lagring av data  
 • Modul 13 – Bruk av kunstig intelligens
 • Modul 14 – Sikkerhetskopi
 • Modul 15 – Varsling   
 • Avsluttende eksamen basert på læringsmålene  

Bestill en tilleggstjeneste

Fyll inn skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg for et uforpliktende tilbud.

Bestill UNIC Privat sky

Fyll inn skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg for et uforpliktende tilbud.

Bestill UNIC Sky

Fyll inn skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg for et uforpliktende tilbud.

Bestill UNIC Hybrid

Fyll inn skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg for et uforpliktende tilbud.

Hva kan vi gjøre for deg?

Meld en sak til vår brukerstøtte

Trenger du hjelp?