IT-sikkerhetskurs for alle - rett i Teams

Sett IT-sikkerhet på agendaen og gjør alle ansatte klare til å møte dagens digitale trusselbilde.

Legg til kurset i Teams

Med dette kurset får du opplæring i IT-sikkerhet direkte i Teams-vinduet - enklere blir det ikke!

15 moduler og eksamen med kursbevis

I kurset får du 15 moduler som tar for seg aktuelle trusler og hvordan man kan beskytte seg. I tillegg gis det opplæring i generell sikkerhetstankegang for å kunne vurdere nye trusler.

Her får du tekst, bilder og video om IT-sikkerhet - med konkrete eksempler fra Norge

Med vår erfaring som IT-leverandør gjennom 30 år har vi samlet den viktigste informasjonen som vi mener at alle små- og mellomstore bedrifter bør være bevisst på. Kurset tar utgangspunkt i NSMs grunnprinsipper, og er nøye utarbeidet av våre fagfolk. Kurset kan også utvides med egne moduler tilpasset din bedrift.

Spørsmål forsterker læringen

Med interaktive spørsmål etter hver modul blir det lettere å få med seg innholdet og reflektere over det du har lest.

Oversikt over kursdeltakeres fremgang

Superbrukere får full oversikt over hvor deltakerne er i kurset, og hvem som har fullført. Alle data blir lagret i Microsoft-området til bedriften din.

Foretrekker du "dark mode"? Ikke noe problem!

Skru på mørkt tema for å gjøre lesingen enklere.

Har du annet kursinnhold du vil legge til?

Vi står for IT-sikkerhetskurset, men andre kurs kan også legges til i den samme plattformen. På sikt vil det komme en egen app som gjør at du kan legge til innhold selv.

Å ha fokus på IT-sikkerhet i bedriften blir bare viktigere og viktigere. Truslene øker, også mot små og mellomstore bedrifter, som stiller høyere krav til årvåkenhet hos brukerne av IT-løsningene. En viktig del av å sikre bedriftens IT-løsninger er å sørge for god nok opplæring til de ansatte.   

Kurset i grunnleggende IT-sikkerhet gir et innblikk i hvilke digitale trusler som finnes, hvorfor det er viktig å være varsom, hvordan man kan jobbe på en måte som ivaretar bedriftens data på en sikker måte og hvilke tiltak IT-avdelingen gjør for å sikre bedriften. Kurset tar utgangspunkt i NSM sine grunnprinsipper for IKT-sikkerhet.

Dette kurset er tilpasset personer med grunnleggende IT-kunnskaper, som vanligvis jobber med andre fagområder enn IT. Det er derfor lagt vekt på å benytte et språk som alle forstår og eksempler på situasjoner man kan kjenne seg igjen i. Det er ingen krav til forkunnskaper. 

Kurset legges til som en egen app i Microsoft Teams, som blir tilgjengelig for alle som har tilgang til kurset. 

 • Kurset forutsetter Microsoft Teams-lisens og Microsoft Power Apps-lisens
 • Kurset kobles mot brukerens Teams-konto og gir tilgang i ett år 
 • Kurset består av 15 moduler med spørsmål underveis, og en eksamen med krav til oppnåelse. Dette logges med tidspunkt for bestått  
 • Ledelsen får tilgang til oversikt over hvem som har gjennomgått og bestått 
 • Kursbevis blir sendt ut etter bestått eksamen, med varighet på ett år 
 • Kursinnholdet oppdateres jevnlig, og vi anbefaler derfor at kurset gjentas av alle ansatte hvert år for å være oppdatert på aktuelle trusler

Ja, vi kan legge til egne tilleggsmoduler som er tilpasset din bedrift. Alle data lagres i Microsoft-området til din bedrift, slik at sikkerheten er ivaretatt. På denne måten får du generell opplæring i IT-sikkerhet gjennom de 15 modulene i kurset, og kan legge til egne moduler som gjør de ansatte kjent med konkrete varslingsrutiner og liknende i din bedrift. 

Kurset har følgende læringsmål, som er grunnlaget for den avsluttende eksamen:

 • Forståelse for hvorfor IT-sikkerhet er viktig  
 • Kjennskap til ditt ansvar som bruker av IT-løsningene
 • Kjennskap til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet  
 • Kjennskap til aktuelle trusler og hvordan man kan sikre seg  
 • Kunne identifisere falske e-poster og svindelforsøk  
 • Kjennskap til hvordan sikkerheten ivaretas i bedriftens interne sone og andre usikre soner
 • Kunnskap om hvordan sikkerheten kan ivaretas på hjemmekontor  
 • Kjennskap til verktøy for å sikre brukerkontoen mot uautorisert pålogging  
 • Forståelse for sikkerhetsaspektet ved lagring av bedriftens data i skyen  
 • Forstå viktigheten av varslingsrutiner  
 • Forstå betydningen av sikkerhetskopi og gjenoppretting av data  

Kurset består av disse 15 modulene. Det er også mulig å legge til egne moduler som er tilpasset din bedrift.

 • Modul 1 – Introduksjon   
 • Modul 2 – Ditt ansvar som IT-bruker  
 • Modul 3 – NSMs grunnprinsipper  
 • Modul 4 – Aktuelle trusler  
 • Modul 5 – Svindel og sosial manipulasjon   
 • Modul 6 – Tilgang etter behov   
 • Modul 7 – Oversikt gir kontroll   
 • Modul 8 – Sikker sone og VPN  
 • Modul 9 – Hjemmekontor   
 • Modul 10– Beskyttende tiltak  
 • Modul 11 – Sikker pålogging   
 • Modul 12 – Lagring av data  
 • Modul 13 – Bruk av kunstig intelligens
 • Modul 14 – Sikkerhetskopi
 • Modul 15 – Varsling   

Klar for å øke sikkerheten i din bedrift?

Dette kurset gjør det enkelt å sette i gang - og gjennomføre. Du slipper å forholde deg til ulike portaler, og kan ha alt samlet i Teams. Innholdet er tilpasset små- og mellomstore bedrifter, med norske eksempler og et forståelig språk. Sett IT-sikkerhet på agendaen i dag! Fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt.

Pris: 1.500 kr per bruker for tilgang i ett år
Flere enn 10 brukere? Kontakt oss for et tilbud

Kurset forutsetter Teams og Power Apps-lisens

Bestill en tilleggstjeneste

Fyll inn skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg for et uforpliktende tilbud.

Bestill UNIC Privat sky

Fyll inn skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg for et uforpliktende tilbud.

Bestill UNIC Sky

Fyll inn skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg for et uforpliktende tilbud.

Bestill UNIC Hybrid

Fyll inn skjemaet nedenfor, så vil vi ta kontakt med deg for et uforpliktende tilbud.

Hva kan vi gjøre for deg?

Meld en sak til vår brukerstøtte

Trenger du hjelp?