UNIC Serverdrift – Hosting

Sett bort driften av servere og programvaretjenester til UNIC

- benytt interne ressurser til egen kjernevirksomhet
UNIC har sertifiserte konsulenter og eget driftssenter lokalisert i Skien.

Økonomiske fordeler
Reduserte avskrivninger på maskiner og programvare (slankere balanse)
Redusert strømforbruk til servere og kjøling
Ingen vedlikeholdskostnader på basissystemer i datarom (kjøling, strømforsyning osv.)
Redusert bruk av internt personell til drift av standardsystemer (Citrix, Microsoft)
Forutsigbare kostnader

Driftsfordeler
Bedre tilgjengelighet til driftspersonell, både for brukere og for systemleverandører
Større bredde på kompetansen til driftspersonell
Bemannet HelpDesk med sertifisert personell

Sikkerhet og integritet
Sikker tilgang til data og tjenester
Cisco brannmur og nettverksteknologi
Løsninger fra verdens største produsent av sikkerhets- og kommunikasjonsløsninger
Høy sikkerhet uten at det går ut over ytelsen
Datasenter med soneinndeling og adgangskontroll
Egen server-sone og HelpDesk-sone
Kun tilgang for autorisert personell
Automatisk diesel nødstrømsaggregat og UPS sørger for kontinuerlig drift ved strømutfall