UNIC datasenter

UNIC etablerte i 2005 et eget datasenter lokalisert i Grenland Næringspark i Skien (midt mellom Skien og Porsgrunn).

Datasenteret er bygd på maskinvare levert av Hewlett Packard og Cisco, programvareplattformen er basert på løsninger fra Citrix og Microsoft. Dette sikrer stabile og skalerbare løsninger som er kompatible med de fleste programvaresystemer på markedet. Automatisk diesel nødstrømsaggregat i kombinasjon med avbruddsfri strømforsyning (UPS), sørger for kontinuerlig drift om det skulle oppstå strømutfall. Det er etablert redundante systemer på kritiske komponenter, slik som kjølesystemer, Internett linjer, server komponenter m.m. Ved eventuelle avvik varsles automatisk kompetent personell.

Vår HelpDesk er lokalisert i direkte tilknytning til datasenteret, dette sikrer rask respons når man har behov for fysisk tilgang til servere og komponenter.

Når man setter ut IT-driften til UNIC, er man trygg på at alle data og programvaresystemer blir behandlet og oppbevart i Norge. Vårt datasenter er soneinndelt med adgangskontroll, slik at kun kompetent personell med gyldig ærend får tilgang. UNIC har stor fokus på sikkerhet og har utarbeidet en egen IT Sikkerhetspolicy som regulerer alt fra fysisk miljø til roller og handlinger.